М. Қозыбаев атындағы Солтүстік-Қазақстан мемлекеттік университетінің Қайта даярлау және біліктілікті арттыру институтында курс өтуге арналған өтінім
Заявка на прохождение курсов повышения квалификации/переподготовки в ИППК при СКГУ им. М. Козыбаева

*толтырылуға міндетті
*поля обязательны для заполнения

 -